بررسی و تحلیل مقالات پژوهشی بحرانها

مخاطرات و مدیریت بحران

لیست فوق بر اساس تعداد مقالات منتشر شده برای هر موضوع مدیریت بحران می باشد.


رصد مقالات یعنی چه؟

این سایت به سادگی کلیه مقالاتی که تا کنون در زمینه های مشخص شده توسط پژوهشگران و متخصصان ایرانی نگارش یافته و نمایه شده است را به صورت لحظه ای از کنفرانسها و مجلات علمی ایران استخراج و نمایش می دهد.
تحلیلهای اولیه مانند نمودارهای سالانه، مراکز علمی و افراد علمی مشارکت کننده در طرحها نیز در کنار لیست مقالات و آمار کلی مقالات ارائه می شود.

جایگاه سیویلیکا چیست؟

پایگاه سیویلیکا (www.CIVILICA.com) ناشر تخصصی مقالات کنفرانسها و ژورنالهای علمی کشور است و مقالاتی که مورد تایید هیات داوران کنفرانسها و ژورنالهای کشور بوده است را نمایه می نماید. مقالات پس از نمایه سازی به صورت لحظه ای تحلیل محتوایی می شوند و نتایج مقالات در قالبهای مختلفی برای صنعتهای مختلف نمایش داده می شود. سیویلیکا هیچ گونه داوری روی مقالات و نتایج تحلیلها انجام نمی دهد و نتایج را به صورت شفاف، مستند و قابل دسترسی منتشر می نماید.

دانشگاهها و مراکز علمی فعال

لیست فوق بر اساس تعداد مقالاتی است که هر سازمان در زمینه «مخاطرات و مدیریت بحران» تهیه نموده اند.