طرح های پژوهشی مدیریت بحران و مخاطرات


لیست طرح های پژوهشی مدیریت بحران و مخاطرات

 • پوستر
  ۱. ارزیابی و بررسی کیفی رنگ ضد حریق NAX FP

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۲. ارزیابی بررسی کیفی پوشش ضد حریق Nano Beam

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۳. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضدحریقNAFCO M.D

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۴. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضد حریق Protherm Light

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می شود و نیاز است تا بازه های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط ...

 • پوستر
  ۵. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضد حریق Azar Culite C500

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۶. آشنایی با بحران های پس از زلزله در ایران

  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۱۸۸
  چکیده:

  آنچه باعث شد تا تصمیم به نوشتن این کتاب بگیرم، مواجهه مکرر با تکرار اشتباهاتی بود که در تمامی زلزله ها شاهد روی دادن آن بوده ام و منشا وقوع تمامی آن ها از دید من، متاسفانه عدم مستندسازی چالش های پس از وقوع زلزله در طی این سال ها بوده است، شاید این روزها صدها کتاب در خصوص مدیریت بحران نوشته و ترجمه شده است؛ اما قطعا آنچه در این میان مغفول مانده است، پرداختن به مشکلاتی است که سالها است همچون کابوسی تکراری پس از هر زلزله به سراغ مدیران ما می آید. شاید اگر ما مشکلاتی ...

 • پوستر
  ۷. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضد حریق پرلیتک 100

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۸. سامانه تخمین خسارت زلزله شهر بندرعباس

  کلیدواژه ها: زلزله , سامانه , خسارت , تخمین
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  گزارش حاضر در برگیرنده سلسله مطالعات و کارهای متعدد انجام یافته برای پروژه " سامانه برآورد خسارت زلزله شهر بندرعباس" می باشد. در این پروژه ابتدا لایه­های اطلاعاتی موجود از منابع مختلف کشوری و استانی تهیه و جمع­آوری گردید. کمبودهای اطلاعاتی شناسایی و بر پایه آن­ها مجموعه­ای از عملیات میدانی و جمع­آوری داده­ها صورت پذیرفت. علاوه بر جمع­آوری اطلاعات، برداشت­های میدانی در زمینه­های مختلفی صورت گرفت، که در مجموع جمع­بندی و انجام تحلیل­های مختلف منجر به تهیه سامانه برآورد خسارت زلزله ...

 • پوستر
  ۹. عقبگرد؛ درس هایی برای سیاست خارجی آمریکا در جنگ ناکام بر علیه تروریسم

  کارفرما: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۳۷
  چکیده:

  پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده جنگی بین المللی را برعلیه تروریسم به راه انداخت که مداخله نظامی، ملت سازی و تلاش برای تغییر شکل سیاست خاورمیانه، مشخصه آن بود. با وجود این، در حال حاضر بر همگان روشن شده که این استراتژی آمریکا باعث بی ثباتی در خاورمیانه گردیده و در عین حال کمک چندانی به محافظت از ایالات متحده در برابر تروریسم نیز نکرده است. پس از گذشت 15 سال از انسجام استراتژیک چشمگیر در دوران ریاست جمهوری جرج بوش و باراک اوباما، دونالد ترامپ که اکنون زمام ...

 • پوستر
  ۱۰. مطالعه و تحقیق به منظور بررسی چسبندگی و نحوه اجرای پوشش های محافظ حریق پایه گچی شرکت کلینیک ساختمانی ایران بر روی سطوح فولادی دارای ضد زنگ

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۱۱. بررسی نرم افزارهای هیدرولیکی جریان جهت شبیه سازی سیلاب

  کلیدواژه ها: مدلسازی عددی , دینامیک سیالات محاسباتی , جریان رودخانه , سیلاب , نرم افزار
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  تا چند دهه پیش، مطالعه حرکت سیالات فقط از روش تجربی و یا روش­های تحلیلی همراه با فرضیات بسیار قابل انجام بود. با پیدایش کامپیوترها، هزینه­های محاسباتی کاهش یافت و بشر توانست پدیده­های پیچیده­تری را مورد تحلیل قرار دهد. یکی از زمینه­های علمی که با افزایش قدرت محاسباتی پیشرفت زیادی در آن صورت گرفت، دینامیک سیالات محاسباتی است. در واقع دینامیک سیالات محاسباتی علمی است که با بکارگیری فناوری­های نوین در زمینه علوم رایانه و توانمندی­های محاسباتی، به حل رفتار سیال می­پردازد. یکی از ...

 • پوستر
  ۱۲. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضدحریق AFC-400

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه ‌ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۱۳. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضد حریق Fire Cement

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۱۴. سامانه تخمین خسارت زلزله شهر بندرعباس

  کلیدواژه ها: زلزله , مدیریت بحران , سامانه , تخمین خسارت , شهر بندرعباس
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  چکیده:

  عوارض یک سانحه لرزه¬ای سترگ بسیار متنوع هستند و مجموعه¬ای از موضوعات روان¬شناختی، جامعه-شناختی، سازه¬ای، تلفات انسانی و سایر موارد را در بر می¬گیرد. در پروژه " سامانه برآورد خسارت زلزله شهر بندرعباس" ، مواردی مد نظر بوده¬اند که بتوان با پیش¬بینی آن¬ها، مدیریت بحران شهری را توانمندتر ساخته و ظرفیت¬های مدیریتی آن را به¬ویژه در مواقع رویداد و لحظات بحرانی بعدی ارتقاء بخشید. بر این اساس در پروژه حاضر دو محور اساسی "برآورد آسیــب¬های ســازه¬ای" به¬صورت کلی و "برآورد تلفات جانی" مورد ...

 • پوستر
  ۱۵. مناطق ناپایدار در مسیر جاده های شهرکرد به ایذه و شهرکرد به مسجد سلیمان در استان چهار محال و بختیاری و تهیه بانک اطلاعات زمین لغزش

  کلیدواژه ها: بانک اطلاعات، ژئوتکنیک، گمانه، ریسک، مدیریت
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  چکیده:

  بهع دلیل عبور دو محور شهرکرد به ایذه و مسجد سلیمان از مصالح زمین شناسی بسیار حساس موجب گردیده  که خسارات اقتصادی زیادی به جاده ها و تاسیسات جانبی توسط زمین لغزش ها وارد گردد. مدیریت خطر زمین لغزش ایجاب می کند که جهت  کنترل و یا جلوگیری از وقوع پدیده زمین لغزش در این دو مسیر (اعم از پایدار سازی زمین لغزش ها پس از شناسایی و یا پیشنهاد واریانت های جدید) برنامه ریزی مناسب انجام گیرد. یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از کلیه زمین لغزش های این محورها ما را قادر می سازد تا نسبت به شناسایی، ...

 • پوستر
  ۱۶. مطالعه سیل خیزی و تهیه نقشه های آن در حوزه شمالی شهر قزوین

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۶۹
  چکیده:

  یکی از اقداماتی که برای کاهش خطر سیل مطرح است مهار سیل در سرمنشا آن یعنی زیر حوزه های آبخیز است. برای انجام این کار نیاز به شناسایی مناطق سیل خیز در داخل حوزه می باشد زیرا به دلیل وسعت زیاد و گستردگی حوزه های آبخیز انجام عملیات اجرایی و اصلاحی در سراسر حوزه امکان پذیر نیست. در این تحقیق با استفاده از روش SCS و تلفیق داده ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی، نقشه پتانسیل سیل خیزی حوزه مطالعاتی تهیه گردید، نتایج نشان داد که نوع کاربری اراضی، نوع واحدهای هیدرولوژیک خاک و بالا بودن میانگین ...

 • پوستر
  ۱۷. اثر پخش سیلاب بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی رسوبات مخروط افکنه ایستگاه کوثر

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۷۵
  چکیده:

  این پروژه در محدوده ی آبخوان گربایگان اجرا گردید. این محدوده در شهرستان فسا در استان فارس قرار دارد که از حدود 30 سال پیش طرح پخش سیلاب بر روی آبخوان اجرا و ایستگاه آبخوانداری کوثر در آن جا تاسیس شده است. در این تحقیق، سه نقطه(چاه) در بالادست ترین شبکه پخش سیلاب انتخاب،و از طبقات آن نمونه رسوب تهیه و وزن مخصوص ظاهری، رطوبت، بافت، شوری، اسیدیته، کاتیون های کلسیم و منیزیوم،نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفت.داده های بدست آمده و همچنین داده های موجود از نفوذپذیری طبقات رسوب تجزیه و تحلیل ...

 • پوستر
  ۱۸. مدیریت بحران و کاهش ریسک سامانه حمل و نقل استان هرمزگان

  کلیدواژه ها: مدیریت بحران , حمل و نقل , کاهش ریسک , استان هرمزگان , پهنه‌بندی خطر زمین لغزش , زلزله
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  چکیده:

  زمین‌لرزه یکی از سوانحی است که تأثیر گسترده و سریعی در منطقه وقوع دارد. به هنگام وقوع این پدیده ، دسترسی سریع به مناطق سانحه دیده و امدادرسانی بی‌درنگ اهمیت فراوانی دارد و کیفیت عملکرد راه‌ها در این پدیده کاملاً وابسته به وضعیت بدنه راه، نوع عملکرد و صحت ابنیه فنی، وجود زیرساخت‌های فنی و امدادی، وضعیت پایداری دیواره‌ها و وجود راه‌های جایگزین عبوری است. طبق تعاریف بین‌المللی در بحث مدیریت بحران پس از زلزله در راه‌ها ، سه عامل حیاتی با اصطلاح BRT مطرح گردیده است که مخفف واژه‌های ...

 • پوستر
  ۱۹. تهیه فرم پیشنهاد و شرایط عمومی بیمه نامه زلزله با توجه به فاکتورهای تاثیر گذار بر ریسک زلزله

  کارفرما: پژوهشکده بیمه
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۴۹۰
  چکیده:

  طرح پژوهشی "تهیه فرم پیشنهاد و شرایط عمومی بیمه نامه زلزله با توجه به فاکتورهای تاثیرگذار بر ریسک زلزله" یکی از ضروریات و مستندات بیمه ای مورد نیاز صنعت بیمه ایران می باشد. در گذشته مطالعات و پژوهش هایی در زمینه بیمه نامه زلزله انجام گرفته است اما پژوهش حاضر با درنظر گرفتن شرایط کنونی و وضعیت ارایه پوشش بیمه ای برای خطر زلزله و همچنین تکیه بر تجارب کشورهای مختلف در ارایه طرح ها و سیستم های بیمه ای خطر زلزله، به دنبال تدوین شرایط عمومی و فرم پیشنهاد در ساختمان های مسکونی و ...

 • پوستر
  ۲۰. بررسی تغییرات کیفی سفره آب زیرزمینی متاثر از طرح های پخش سیلاب

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۴۱
  چکیده:

  مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری از سال 1364 اقدام به اجرای طرح های تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب در 36 نقطه کشور کرده است. بررسی مستمر اثرگذاری کیفی به منظور ارایه راهکارهای مناسب اجرایی و مدیریتی این قبیل طرح ها، جز ملزومات طرح های پخش سیلاب محسوب می شود. از آنجا که تغذیه سفره توسط آب با کیفیت مناسب سبب تغییر و بهبود کیفیت آب می گردد، لذا، هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شبکه های پخش سیلاب اجرا شده در چهار منطقه (دشت های تسوج، سرچاهان، گربایگان و هرات) بر تغییرات کیفی سفره آب ...