طرح های پژوهشی مدیریت بحران و مخاطرات


لیست طرح های پژوهشی مدیریت بحران و مخاطرات

 • پوستر
  ۱. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضد حریق پرلیتک 100

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۲. مطالعه و تحقیق به منظور بررسی چسبندگی و نحوه اجرای پوشش های محافظ حریق پایه گچی شرکت کلینیک ساختمانی ایران بر روی سطوح فولادی دارای ضد زنگ

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۳. بررسی نرم افزارهای هیدرولیکی جریان جهت شبیه سازی سیلاب

  کلیدواژه ها: مدلسازی عددی , دینامیک سیالات محاسباتی , جریان رودخانه , سیلاب , نرم افزار
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  تا چند دهه پیش، مطالعه حرکت سیالات فقط از روش تجربی و یا روش­های تحلیلی همراه با فرضیات بسیار قابل انجام بود. با پیدایش کامپیوترها، هزینه­های محاسباتی کاهش یافت و بشر توانست پدیده­های پیچیده­تری را مورد تحلیل قرار دهد. یکی از زمینه­های علمی که با افزایش قدرت محاسباتی پیشرفت زیادی در آن صورت گرفت، دینامیک سیالات محاسباتی است. در واقع دینامیک سیالات محاسباتی علمی است که با بکارگیری فناوری­های نوین در زمینه علوم رایانه و توانمندی­های محاسباتی، به حل رفتار سیال می­پردازد. یکی از ...

 • پوستر
  ۴. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضدحریق AFC-400

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه ‌ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۵. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضد حریق Fire Cement

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۶. ارزیابی و بررسی کیفی رنگ ضد حریق NAX FP

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۷. ارزیابی بررسی کیفی پوشش ضد حریق Nano Beam

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۸. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضدحریقNAFCO M.D

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۹. آشنایی با بحران های پس از زلزله در ایران

  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۱۸۸
  چکیده:

  آنچه باعث شد تا تصمیم به نوشتن این کتاب بگیرم، مواجهه مکرر با تکرار اشتباهاتی بود که در تمامی زلزله ها شاهد روی دادن آن بوده ام و منشا وقوع تمامی آن ها از دید من، متاسفانه عدم مستندسازی چالش های پس از وقوع زلزله در طی این سال ها بوده است، شاید این روزها صدها کتاب در خصوص مدیریت بحران نوشته و ترجمه شده است؛ اما قطعا آنچه در این میان مغفول مانده است، پرداختن به مشکلاتی است که سالها است همچون کابوسی تکراری پس از هر زلزله به سراغ مدیران ما می آید. شاید اگر ما مشکلاتی ...

 • پوستر
  ۱۰. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضد حریق Protherm Light

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می شود و نیاز است تا بازه های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط ...

 • پوستر
  ۱۱. ارزیابی و بررسی کیفی پوشش ضد حریق Azar Culite C500

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۱۲. سامانه تخمین خسارت زلزله شهر بندرعباس

  کلیدواژه ها: زلزله , سامانه , خسارت , تخمین
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  چکیده:

  گزارش حاضر در برگیرنده سلسله مطالعات و کارهای متعدد انجام یافته برای پروژه " سامانه برآورد خسارت زلزله شهر بندرعباس" می باشد. در این پروژه ابتدا لایه­های اطلاعاتی موجود از منابع مختلف کشوری و استانی تهیه و جمع­آوری گردید. کمبودهای اطلاعاتی شناسایی و بر پایه آن­ها مجموعه­ای از عملیات میدانی و جمع­آوری داده­ها صورت پذیرفت. علاوه بر جمع­آوری اطلاعات، برداشت­های میدانی در زمینه­های مختلفی صورت گرفت، که در مجموع جمع­بندی و انجام تحلیل­های مختلف منجر به تهیه سامانه برآورد خسارت زلزله ...

 • پوستر
  ۱۳. عقبگرد؛ درس هایی برای سیاست خارجی آمریکا در جنگ ناکام بر علیه تروریسم

  کارفرما: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۷
  تعداد صفحات گزارش: ۳۷
  چکیده:

  پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده جنگی بین المللی را برعلیه تروریسم به راه انداخت که مداخله نظامی، ملت سازی و تلاش برای تغییر شکل سیاست خاورمیانه، مشخصه آن بود. با وجود این، در حال حاضر بر همگان روشن شده که این استراتژی آمریکا باعث بی ثباتی در خاورمیانه گردیده و در عین حال کمک چندانی به محافظت از ایالات متحده در برابر تروریسم نیز نکرده است. پس از گذشت 15 سال از انسجام استراتژیک چشمگیر در دوران ریاست جمهوری جرج بوش و باراک اوباما، دونالد ترامپ که اکنون زمام ...

 • پوستر
  ۱۴. مدیریت بحران و کاهش ریسک سامانه حمل و نقل استان هرمزگان

  کلیدواژه ها: مدیریت بحران , حمل و نقل , سامانه , ریسک
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  چکیده:

  زمین‌لرزه یکی از سوانحی است که تأثیر گسترده و سریعی در منطقه وقوع دارد. به هنگام وقوع این پدیده ، دسترسی سریع به مناطق سانحه دیده و امدادرسانی بی‌درنگ اهمیت فراوانی دارد و کیفیت عملکرد راه‌ها در این پدیده کاملاً وابسته به وضعیت بدنه راه، نوع عملکرد و صحت ابنیه فنی، وجود زیرساخت‌های فنی و امدادی، وضعیت پایداری دیواره‌ها و وجود راه‌های جایگزین عبوری است. طبق تعاریف بین‌المللی در بحث مدیریت بحران پس از زلزله در راه‌ها ، سه عامل حیاتی با اصطلاح BRT مطرح گردیده است که مخفف واژه‌های ...

 • پوستر
  ۱۵. بررسی تغییرات خصوصیات دانه بندی، مینرالوژیکی، فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی گرد و غبار رخداده در سطوح پایین از طوفان های سال 90 در غرب خوزستان

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۰۱
  چکیده:

  وقوع طوفان های گرد و غبار در چند ساله اخیر در استانخوزستان و سایر استان های هم جوار، لزوم توجه بیشتر به مقوله فرسایش بادی در این مناطق را دوچندان می کند. دراین پژوهش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، کانی شناسی و بیولوژیکیرسوبات بادی ایستگاه فرسایش بادی بیت راشد در غرب خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفت و با خصوصیات گرد و غبار اهواز مقایسه گردید. بدین منظور با بررسی مشخصه های باد منطقه مورد مطالعه اقدام به رسم نمودارهای گل باد، گل طوفان و گل ماسه برای 3 ایستگاه سینوپتیک اهواز، دزفول و بستان ...

 • پوستر
  ۱۶. بررسی وضعیت موجود شبکه مدیریت اضطراری یکپارچه جهت مقابله با سیل دربخش حمل و نقل جاده ای ایران

  کلیدواژه ها: سیل-بلایای طبیعی-مدیریت اضطراری یکپارچه
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
 • پوستر
  ۱۷. پایش خشکسالی هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز دریای خزر

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۳۰
  چکیده:

  شناخت فرکانس وقوع خشکسالیهای با شدتها و تداومهای مختلف و پیش بینی به موقع آنها جهت اعلام هشدار یکی از نیازهای اساسی پروژه های منابع آبمی باشد. پدیده خشکسالی به سه گروه عمده هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژی تقسیم بندی می شود. پایش خشکسالیهای هیدرولوژیکی یکی از نیازهای اساسی مدیریت منابع آب در حوضه های آبخیز بویژه در بخش کشاورزی آبی بشمار می آید. در سالهای اخیر شاخص ها و روشهای جدیدی برای پایش خشکسالی هیدرولوژیکی در سطح جهان ارایه شده است. در طرح حاضر شاخص های جریان حداقل (Q 75، Q90 ...

 • پوستر
  ۱۸. بررسی تغییرات کمی کیفی سفره آب زیرزمینی متاثر از طرح های پخش سیلاب

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۲۱۸
  چکیده:

  مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری از سال 1374 اقدام به اجرای طرح های تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب در 36 نقطه کشور کرده است. بررسی مستمر این اثرگذاری به منظور ارایه راهکارهای مناسب اجرایی و مدیریتی این قبیل طرح ها جز ملزومات طرح های پخش سیلاب محسوب می شود. در نتیجه هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شبکه های پخش سیلاب انتخابی در چهار منطقه (دشت های تسوج، سرچاهان، گربایگان و هرات) بر تغییرات کمی و کیفی سفره آب زیرزمینی می باشد. تعداد رخداد سیل در ایستگاه تسوج، سرچاهان، گربایگان و هرات ...

 • پوستر
  ۱۹. " تعیین جدول ضخامت پوشش ضد حریق رنگ پف کننده برحسب درجه مقاومت در برابر آتش و ضرائب مقاطع ستون فولادی با ارتفاع یک متر برای محصول شرکت آینده پژوه تجارت ایرانیان

  کلیدواژه ها: مقاومت در برابر آتش – محافظت در برابر آتش – عضو سازه¬ای
  کارفرما: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  چکیده:

  یکی از مهم­ترین الزامات ساختمانی، مقاومت سازه ساختمان در برابر آتش است. سازه فولادی در برابر آتش بسیار ضعیف است و در اکثر اوقات نیاز به محافظت در برابر آتش دارد. درجه مقاومت در برابر آتش مورد نیاز بستگی به مشخصات ساختمان و نوع عنصر سازه­ای دارد. در عین حال محدوده وسیعی از اعضای فولاد سازه­ای با مقاطع مختلف در ساختمان استفاده می­شود و نیاز است تا بازه­های مختلف مقاومت در برابر آتش بسته به شرایط کدهای ساختمانی تعیین شود. اگر یک مقطع فولادی تحت حرارت قرار گیرد، هرچه دارای محیط بزرگتری ...

 • پوستر
  ۲۰. آرایش مکانی اقدامات کنترل سیلاب در منشا تولید رواناب در حوضه آبخیز

  کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
  سال اتمام پروژه: ۱۳۹۶
  تعداد صفحات گزارش: ۱۵۹
  چکیده:

  سیل در کشور به دلایل متعددی خسارات و تلفات زیادی وارد نموده و روند افزایشی نیز در دهه های اخیر به خود گرفته است. از جمله روش های کنترل سیل از منشا می توان به اجرای عملیات آبخیزداری مانند احداث سدهای گابیونی، تراس بندی و مدیریت پوشش گیاهی اشاره نمود. لیکن اینگونه عملیات باید از نظر تعداد، وسعت و مکان بدقت طراحی شوند تا از یک طرف حداکثر تاثیر را بر کاهش سیل در نقاط خسارت اعمال نمایند و از طرف دیگر به دلایل اقتصادی بیشترین بازده با کمترین عملیات حاصل آید. این نوعی بهینه سازی عملیات ...